Home

Stichting Eygelshoven door de Eeuwen Heen

3 december laatste boekenbeurs sla u slag speciale aanbieding voor sint en kerst. Daarna drie maanden dicht.
 

In het weekend van 10 en 11 september zijn weer duizenden prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk geweest voor iedereen. Het was dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt, of om mee te doen aan een eenmalige activiteit. Het landelijk thema was iconen en symbolen

De stichting Eygelshoven door de eeuwen heen heeft dit thema gepresenteerd door aandacht te besteden aan de verenigingen van het dorp vroeger en nu

Het resultaat was een unieke fototentoonstelling in de raadszaal van de oude Laethof. De verenigingen zijn de iconen van het dorp en de symbolen vormden in deze de vele vlaggen en vaandels van de diverse verenigingen. Als heemkundevereniging zijn wij er trots op dat we zo’n mooie tentoonstelling hebben weten te realiseren. De publieke belangstelling beantwoordde echter niet aan onze verwachtingen. Dat is heel jammer; de thuisblijvers hebben beslist iets gemist.

Op de volgende boekenbeurs van zaterdag 1 oktober kan de fototentoonstelling nog een keer worden bezocht.

Het geheel werd twee dagen omlijst met de muzikale klanken van accordeonist Belvauer Hansi. Een originele scharensliep scherpte de botte kanten van messen en bijlen weer tot bruikbaar gereedschap en de bezoekers onderhielden hun sociale contacten op het binnenplein onder het genot van een kopje koffie.

 

Op donderdag 14 juli heeft de basisschool “De Veldhof” het mijnproject op de Laethof bezocht. 33 enthousiaste leerlingen waren zeer geïnteresseerd in het mijnverleden van Eygelshoven. Zij kregen een gevarieerd programma voorgeschoteld: korte inleiding – filmpje van de mannen van de 540 – aantal dia’s die van commentaar werden voorzien – bezoek aan de tentoonstellingsruimte – bezoek aan het “mijnplein” inclusief groepsfoto met “ozze Joep” en last but not least een historische wandeling door Eygelshoven met als afsluiting een bezoek aan het oude kerkje.

veldhofschool 14-07-2016

                    Foto: Hub Frings

De leerlingen hebben ook een eigen verhaal geschreven over de belevenissen van de dag. Het zijn prachtige verhalen en de gezamenlijke noemer van al die persoonlijke indrukken was dat zij allemaal VEEL RESPECT kunnen opbrengen voor datgene wat de KOEMPEL destijds ondergronds heeft gepresteerd.

Een verhaaltje willen we hier in zijn geheel weergeven.

“Ik vond het heel interessant, ik had niet gedacht dat het allemaal zo heftig was! De monumenten en de oude foto’s die we gezien hebben waren geweldig verrassend. En ik had niet gedacht dat de mensen het zo zwaar hadden. We hebben veel informatie over de mijnen gekregen. De mensen die alle uitleg gaven die waren ook leuk. Het was een leerzame dag. Eerst vond ik de mijnen niet zo interessant, maar nu! Echt ik wist niet dat het zo interessant kon zijn!. Het was een van de leukste dagen van mijn leven!!! Echt mooi!!. “

Luna.

Wij als mijnproject zijn dik tevreden als de leerlingen deze dag als interessant, leerrijk en fijn ervaren hebben. Het is van groot belang dat dit stukje cultureel erfgoed behouden blijft. Er is helaas toch al veel verloren gegaan.

Al Brull

 

tijdvenster2In  het kader van het jaar van de mijnen in 2015 heeft de VVV Zuid Limburg vier brochures Mijn Fiets routes, bovengronds genieten van het mijnverleden uitgebracht. Het project van de mijnfietsroutes inclusief tijdvensters is mede mogelijk gemaakt door Stichting Jaar van de Mijnen, Stichting Fonds Sociale Instellingen en Stichting Behoud Mijnhistorie.

In brochure route 1 wordt het Lauraterrein, dat nu een moderne woonwijk is, als bezienswaardigheid nummer 5 opgenomen. De ingang van de voormalige mijn Laura is gemarkeerd met een plaquette, een borstbeeld van een mijnwerker en een tijdvenster.

 

small_IMG_2651Op donderdag 30 juni bezocht een gymclub uit Landgraaf het mijnproject op de Laethof te Eygelshoven. De dames werd een uniek programma aangeboden: Welkomstwoord, koffie met vlaai, filmpje “De mannen van de 546” , daarna voor de eerste keer aangeboden “De Sjiech van de vrouw” (Zij bewaakte de drie k’s –keuken/kinderen/kerk), koelstamp met koempelschluck en aansluitend een bezoekje aan het Oude Kerkje. De dames hebben genoten. Op het “mijnplein” werd een groepsfoto gemaakt met “ozze Joep”.

 

24-06-'16 Appy en Katrien_small

In 2009 heeft de gemeente Kerkrade de Laethof weer aangewezen als trouwlocatie en in die zin heeft het gebouw weer een belangrijke functie voor Eygelshoven gekregen.

Daarvan waren wij getuige op vrijdag 24 juni j.l. bij het huwelijk van Appie en Katrien Hoogenberg-Quaegebeur in dit historierijke gebouw.
 

lesbrief_klein

De werkgroep Mijnproject heeft een lesbrief over Mijnbouw ontwikkeld Lees meer over de inhoud en doelstellingen van deze lesbrief in het artikel van de werkgroep.