Publicaties

 

 

Bij de Stichting “Eygelshoven door de eeuwen heen” zijn de volgende eigen uitgaven nog verkrijgbaar:

 

(alle genoemde prijzen zijn excl. eventuele verzendkosten)

 

Memoires van luitenant Henckens.

(Nederlandse vertaling)

 

 

Het dagboek van Leonard Henckens uit Eygelshoven, in dienst van Napoleon. In dit boek komen geen systematische beschrijvingen van veldslagen voor, maar wel tal van bijzonderheden over o.a. de Russische veldtocht en persoonlijke belevenissen, die een verrassende kijk geven op de toestanden en gebeurtenissen uit die tijd.

€ 10,00

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Historische wandeling door Eygelshoven.

(naast Nederlandse ook Duitse tekst)

 


 

Een geschiedenisboekje in het klein. Een wandeling langs historisch waardevolle monumenten, huizen, en overige objecten met veel beschrijvingen van het geen men onderweg tegenkomt, maar ook van wat helaas verloren is gegaan.

€ 1,00

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

25 jaar Stichting “Eygelshoven door de eeuwen heen”.

 

 

Een compilatie van een 25-tal geschiedkundige en genealogische verhandelingen met betrekking tot diverse aspecten van de Eygelshovense samenleving, zoals: gemeente, parochie, historische gebouwen, bevolking en industrie.

€ 19,50

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ontzettende ontploffing.

 

 

Op 15 september 1908 vond er op de mijn Laura te Eygelshoven een grote ramp plaats, waarbij zeven doden en veel gewonden waren te betreuren. Dit drama en de enorme verwoesting maakte een diepe indruk op de bewoners van het mijndorp en omgeving. Ooggetuigenverslagen en de vele berichten uit de nieuwsbladen uit die tijd zijn in dit boekje verzameld.

€ 5,00

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Heiligschennende diefstal te Eygelshoven, 1935.

 

 

Een weergave van de berichtgeving in de landelijke pers over een gebeurtenis, die destijds een grote schok teweegbracht in het katholieke deel van Nederland. Met fraai proza werd op vaak lyrische wijze het landschap en de betrokkenheid en inzet van veel mensen beschreven.

Dit boekje bestaat grotendeels uit een letterlijke weergave van deze artikelen. Als aanvulling zijn verklarende tekstgedeeltes en ruim twintig foto’s opgenomen.

€ 6,00

ISBN-nr.  978-90-813726-3-3

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

De Hotskoel.

 

 

De geschiedenis van woningen/boerderijen en hun bewoners, wegen/paden en landerijen in de Holzkuil, gelegen tussen Eygelshoven en Vink/ Chevremont. Aandachtspunten o.a.: De opgraving van een Romeinse villa, de ontginning van de bruinkoolvelden, oude landbouwwerktuigen en werkwijzen. Het boek is voorzien van een vijftigtal foto’s, schetsen, tekeningen en kaarten en bevat een grote hoeveelheid aan kadastrale informatie en genealogische gegevens van veel bewoners.

€ 10,00                                                           

A4-formaat  ISBN-nr.  978-90-813726-5-7

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Romeinse sporen in Eygelshoven.

 

 

Beschrijving van een negental Romeinse vindplaatsen in Eygelshoven en directe omgeving (o.a. ook compleet Romeins villacomplex in de Holzkuil). Tevens enig inzicht in de omvang en aard van de vondsten en huidige verblijfplaats. Vermoedelijk tracé van de Via Belgica in de buurt van Eygelshoven.

 

€ 8,50             A4-formaat                  ISBN-nr. 978-90-813726-88   

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Das land zur Heyden mit der Enklave Eygelshoven

Het land Terheiden met de enclave Eygelshoven

 

 

De ruim vier eeuwen durende verbondenheid van het dorp Eygelshoven met het land Terheiden, is aanleiding geweest om een beknopte geschiedschrijving in een tweetalige uitgave (Duits en Nederlands) te publiceren. Huis Heiden ligt, evenals de in het verleden door het land van Rode omgeven enclave Eygelshoven, in  de Anstelvallei. Naast een uitgebreid overzicht van de heren van de heerlijkheid Terheiden wordt aandacht besteed aan het verleden en heden van het huis Heiden, aan het verloop van de Anselderbeek en de geschiedenis van Eygelshoven, waarbij de Laethof een belangrijke rol in het land Terheiden vervulde. Ook de ontginning van steenkool en het ontstaan en de berechting van de bokkenrijders in het land Terheiden worden beschreven. 

€ 9,50  A4-formaat                      ISBN-nr. 978-90-821390-5-1

 

error: Content is protected !!
error: Content is protected !!