Fotografie en fotoarchief

Werkgroep Fotografie en Fotoarchief.

De werkgroep Fotografie – Fotoarchief is nu twee man sterk; Dhr. Joep Prevo en Dhr. Pascal Vreuls.

Ze dragen zorg voor al het fotowerk welk de stichting in bezit heeft. Het beheren en archiveren alle foto’s die aangeleverd zijn t.b.v. de stichting is hun hoofdtaak. Tevens digitaliseren ze de nieuw aangeleverde oude foto’s, dia’s en oude negatieven, waar mensen afstand van doen of waar mensen ter beschikking stellen. Tevens zijn ze een belangrijke spil om de kalenders en tentoonstellingen met mooi beeld materiaal te voorzien. Ook leveren zij beeld materiaal aan wat voor diverse projecten binnen de Eygelshovense gemeenschap, noodzakelijk zijn.

 

Oproep:

Ofschoon de stichting “Eygelshoven door de eeuwen heen” de beschikking heeft over een uitgebreid archief met foto’s enz., zijn aanvullingen altijd bijzonder welkom. 

Mocht U tijdens het opruimen oude foto, dia’s, negatieven, filmbanden of video cassettes, die iets met Eygelshoven van doen hebben, tegen komen en U denkt het te willen weg gooien, dan doen wij een dringend beroep op U om ons te benaderen. Misschien zitten er een paar waardevolle “juweeltjes” tussen die ons foto bestand, met uw goedvinden, goed kunnen verrijken. Als u ons foto’s of ander beeldmateriaal echter tijdelijk ter beschikking wilt stellen, krijgt u deze, nadat we kopieën hebben gemaakt, uiteraard weer terug.

 

U kunt een e-mailsturen naar  Info.seddeh@gmail.com of het contactformulier op deze site gebruiken. 

Wij nemen dan graag contact met U op

error: Content is protected !!
error: Content is protected !!