Archief

Werkgroep Archief wordt geleid door de heer Martin Rheinfeld.

Wanneer u op zoek bent naar historische informatie die op de een of andere manier betrekking heeft op de Eygelshovense gemeenschap of als u iets wilt weten over de regionale of Limburgse geschiedenis in bredere zin, dan kunt u bij deze werkgroep inzage krijgen in de aanwezige archiefstukken.

Naast een omvangrijke bibliotheek en een grote verzameling van oude landkaarten en kadastrale kaarten, wordt in het archief een aanzienlijke verzameling documenten, krantenknipsels en overige publicaties over het heden en verleden van vrijwel alle aspecten van de Eygelshovense samenleving, bewaard.

(o.a. de staatkundige, bestuurlijke, sociale en parochiële geschiedenis, het verenigingsleven, families, personen, jubilea, woningbouw, straten en wegen, huisvesting, de steenkoolmijnen, handel, middenstand en industrie, misdaad, onderwijs, monumenten, tradities en cultuur).

 

De werkgroep draagt zorg voor het verzamelen, inventariseren, rubriceren en archiveren, zodat bij opvraag van informatie het gewenste via de computer snel kan worden gelokaliseerd en ter beschikking kan worden gesteld.

error: Content is protected !!
error: Content is protected !!