overlijden Wil Dirks.

Met grote verslagenheid hebben wij vernomen dat ons zeer gewaardeerd lid, Wil Dirks, is overleden.

Wil kwam in Oktober 2022 onze gelederen versterken hetgeen in eerste instantie voor hem

even wennen was, ik moet de draai nog vinden, zo vertelde hij.

Na enige tijd rondgeneusd te hebben vond hij zijn plek bij het archiveren van documenten,

met name de Cartografie.

Elke maandagmorgen ging Wil naar zijn plek om aldaar de kaarten, en dat zijn er nogal wat, te sorteren en op waarde te schatten.

Hij had net de stappen ondernomen om het een en ander te digitaliseren toen het noodlot hem trof.

Na een kort ziekbed is hij helaas van ons heengegaan, wij zullen hem gaan missen.

De leden van de ” Stichting Eygelshoven door de eeuwen heen” wensen Jose en familie heel veel sterkte toe.

Mogen de herinneringen aan Wil een troost zijn voor ons allen.

Delen: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
error: Content is protected !!
error: Content is protected !!