Het Bestuur

     
Voorzitter    Joep Prevo
1e secretaris   Hub Frings
2e secretaris   Paul Meiser
1e penningmeester   Maria Brull
2e penningmeester   Andre Kok
Alg. bestuurslid   Martin Reinfeld

 

Actief voor de Stichting zijn:

Leden:   werkzaam in:
Margot Spapens   boekenbeurs
Henny Frings   boekenbeurs
Jana Fiala   boekenbeurs
     
Wiel Handels    historie
Ria Berikoven   historie
     
Nora van Loo   genealogie
Kitty Loop – Zautsen   archief
     
Pascal Vreuls   fotoarchief, website en ICT
error: Content is protected !!
error: Content is protected !!