De Stichting

De stichting “Eygelshoven door de eeuwen heen”, die ook wel als heemkundevereniging kan worden betiteld, is opgericht op 30 november 1981. Bij gelegenheid van het 850-jarig bestaan van Eygelshoven in 1981 werd door de gemeente Eygelshoven een werkgroep gevormd voor het samenstellen van een gedenkboek. Er werd toen zoveel informatie en fotomateriaal verzameld, dat enkele leden van die werkgroep op het idee kwamen om een historische vereniging op te richten. De gemeente Eygelshoven verleende alle medewerking bij het zoeken naar een adequate huisvesting voor de stichting en stelde een aantal ruimtes in de Laethof beschikbaar. In 2009 werd het, uit particulier initiatief ontstane, mijnproject als nieuwe werkgroep met een educatief karakter opgenomen in de stichting “Eygelshoven door de eeuwen heen”.

error: Content is protected !!
error: Content is protected !!