Lesbrief

De lesbrief van het mijnproject

 

Uit tal van activiteiten van de laatste jaren blijkt dat er weer veel aandacht is voor de geschiedenis van het Limburgse mijnverleden. Met een paar voorbeelden wil ik dat illustreren.

 

–       “Tien torens diep”, de verfilming van het boek van Jacques Vriens over een geheime club van drie mijnwerkerskinderen.

 

–       Provinciale Staten van Limburg hebben het initiatief genomen om nu eens de sociale geschiedenis van de Limburgse mijnen te laten schrijven. De eigen geschiedenis dus van de mensen zelf, die ook in de mijnen gewerkt hebben in het thema “De koempel verhaalt” in de vorm van een wetenschappelijke uitgave en daarnaast nog een populaire uitgave over de “mijnwerker” om het werk ook voor velen toegankelijk te maken

 

Kortom: de mijnen leven nog voort in de geest van heel veel mensen en veel oud-mijnwerkers. Je zou kunnen zeggen, dat geschiedenis van die tijd als het ware nu wordt herschreven en wij mogen trots zijn op dat mijnverleden, terwijl dat vroeger een schandvlek was.

 

Na de sluiting van alle mijnen in Limburg werd het structuurplan oostelijk mijngebied met de toepasselijke naam “van zwart naar groen” tussen 1975 en 1985 uitgevoerd, en het gevolg daarvan was dat momenteel weinig zichtbare en tastbare herinneringen aan de mijnindustrie zijn bewaard gebleven.

 

De doelstelling van het mijnproject heeft een uitgesproken educatief karakter. Wij willen de kinderen de sfeer van die mijnindustrie zelf laten ontdekken. Zij moeten tenslotte de sporen van ons verleden ontdekken en stappen zetten in hun eigen nieuwe toekomst. Daarom willen wij in de eerste plaats leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen, maar daarnaast ook leerlingen van het voortgezet onderwijs in de onderbouw voorlichting geven over het mijnverleden en een realistisch beeld scheppen van die tijd. Om die reden hebben wij dan ook een LESBRIEF geschreven, die op scholen zal worden behandeld. Daarin wordt o.a aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: ontstaan van steenkool, ligging van de steenkoollagen, steenkoolmijn in actie, de schachten van de mijn, functies en opleidingen, penningen, gangenstelsel, paarden ondergronds, St. Barbara, een mijn-lexicon.

 

Daarnaast zal er binnen korte tijd ook een vragen- en opdrachtenboekje verschijnen, waardoor de leerling zijn kennis kan toetsen en verwerken. En als laatste poot van het drieluik zijn wij voornemens een DVD uit te brengen met beeldondersteunend materiaal.

 

Deze lesbrief kunt u bestellen bij de stichting “Eygelshoven door de eeuwen heen” Openingstijden maandagavond 19.30 uur – 22.00 uur en donderdagmorgen van 10.30 – 12.30 uur. Ook telefonisch 045-2057088 of per e-mail:  info.seddeh@gmail.com

Kosten van de lesbrief zijn € 4,- exclusief verzendkosten.

Scroll naar boven