De Hoeve Valkenberg

Dit pand wordt in de volksmond ook wel de “boerderij Haeren” genoemd. Vier generaties Haeren (1886-1978) hebben hier als pachters de boerderij in gebruik gehad. De momentane hoeve is gebouwd in 1797 volgens de sluitsteen boven de grote toegangspoort. Zij was eerder in het bezit van de familie Valkenberg, die in Eygelshoven een niet onbelangrijke rol speelde. De hoeve werd in de typische Limburgse “carré”-stijl gebouwd met in het midden een mestvaalt. Meerdere generaties lang behoorde zij bij die personen die qua belasting aan grond en eigendom tot de hoogst aangeslagenen behoorden. Zo komen uit deze familie ook een tweetal burgemeesters voor, met name Jan Wijnand van 1842 tot 1845 en Frans Martin van 1881 tot 1886. Deze laatste als opvolger van zijn schoonvader Winand Wimmers.

Oorspronkelijk is zij vermoedelijk een deel geweest van het z.g. Valkenbergs Goed ofwel de Terbruggenhof, die hier gelegen moet hebben en één geheel vormde met het ernaast gelegen Henckenshuis. In 1941 werd de hoeve tijdens een bombardement zwaar beschadigd en in latere jaren gerstaureerd. In 1980 komt het pand in handen van dhr. J(üp) Burggraaf uit Simpelveld, die samen met zijn zonen de restauratie zal uitvoeren waarbij de schuren verbouwd worden tot een aantal woningen en een ruimte voor de opslag van zijn steigersbedrijf.

error: Content is protected !!
error: Content is protected !!