Huize Henckens en zijn befaamde zoon

Het huis Henckens vormde in oude tijden vermoedelijk één geheel met de hoeve Valkenberg  en staat, althans gedeeltelijk op de plaats hiervan en wordt reeds in de 15de eeuw. Het pand aan de Torenstraat 2 en 4 werd in 1796 gebouwd in opdracht van Joannes Henckens, gehuwd met Maria Joanna Bischoff. (Initialen IHK en IHB op de sluitsteen boven de poort).

Tijdens de Franse overheersing was hij van 1801 tot 1811 burgemeester ( “maire”) van de nieuwe gemeente Eygelshoven. Gedurende deze periode werd het gebouw door hem ook gebruikt als opslagplaats voor smokkelwaar!.  
Het pand werd oorspronkelijk gebouwd in de typische oud-Limburgse boerderijstijl en raakte in de jaren veertig van de twintigste eeuw danig in verval. Dit kwam vooral door oorlogsgeweld, maar ook door het gebruik als woonkazerne met als meest bekende bewoner “d’r Pispotte Frens”. 
Toenmalig burgemeester Boijens heeft zich enorm ingezet voor het behoud (plaatsing onder monumentenzorg) en restauratie van het pand. De feestelijke heropening in 1957 werd gevolgd door een prachtige tentoonstelling uit het tijdperk van Napoleon. 
De reden hiervoor was gelegen in het feit dat de oudste zoon van de “maire”, de in 1780 geboren Joannes Leonardus, onder Napoleon diende. Hij volgde na de lessen van de plaatselijke koster/schoolmeester onderwijs bij de paters Dominicanen te Sittard. Bij de invoering van de dienstplicht werd ook hij aangewezen en in 1802 te Maastricht ingelijfd bij het 6de Regiment Jagers te paard.
Op 15 februari 1803 vetrok hij uit Maastricht naar Zwitserland en keerde na enkele veldtochten begin 1813 terug om hier uit te rusten, “on i ce reponse”, zoals hij zelf in zijn dagboek schreef. Tijdens zijn dienst hield hij een dagboek bij dat behouden bleef en dat in 1910 in de Franse taal werd uitgegeven door zijn zoon. Leden van de Stichting “Eygelshoven door de eeuwen” hebben meegewerkt aan een Nederlandse vertaling ervan, die in 2004 verscheen. Dit boek is nog te koop bij de stichting.
Joannes Henckens, de bouwer was herbergier en tevens burgemeester. Hij trad in 1811 af en overleed in 1826 op 73-jarige leeftijd. Samen met zijn echtgenote Joanna Maria Bischoff  hadden zij 14 kinderen. In 1837 heeft zijn weduwe nog onenigheid over de limieten van twee aan haar toebehorende huizen gelegen op de Kerkberg.

Kort na de opening in 1957 werd het Henckenshuis verhuurd aan het Ministerie van Justitie, die er de Rijkspolitiepost in vestigde met twee politieambtenaren en hun gezinnen. De opheffing van de zelfstandige gemeente Eygelshoven in 1982 betekende tevens het vertrek van de Rijkspolitie uit huize Henckens. De gemeente Kerkrade werd eigenaar en die verhuurde het aan particulieren.

error: Content is protected !!
error: Content is protected !!