De Preekstoel

Het oude vakwerkhuisje aan de Laurastraat nr. 21 ontleent zijn naam “d’r Preëdigsjtool” aan de oospronkelijke typische trap van zes treden die naar de voordeur leidde. In 1962 werd het gebouw onder leiding van Architect P.A. Schols uit Geleen door het aannemersbedrijf Bisscheroux uit Schaesberg gerestaureerd. In zijn rapportage aan de burgemeester meldde de architect dat het gebouw degelijker was opgetrokken dan de andere vakwerkgebouwen en dat het van een zekere welstand getuigde.

Het pand heeft een fraaie gewelfde kelder, die is opgetrokken uit veldkeien en Nievelsteiner zandsteen. Volgens de heer Schols moet het huis van vóór 1700 stammen en is het werk van een echte vakman, die de lasten en krachten zodanig wist te verdelen, dat het honderden jaren kon blijven staan. In de aangebouwde oostgevel bevindt zich een eikenhouten balk met het jaartal 1631.

Tijdens de restauratie van de kelder werden zeven oude munten gevonden uit de eerste helft van de 17de eeuw. Wanneer en waarom werden deze munten verborgen? Aangezien de jongste munt in 1656 werd geslagen, kunnen ze niet vóór dat jaar zijn verstopt, maar ook niet veel later. In dat geval zouden er immers ook munten uit b.v. 1680 en 1690 bij geweest zijn. De 17de eeuw was een roerige en onveilige tijd met veel inkwartieringen van vreemde troepen. In de jaren 1672/1673 trok een groot Frans leger plunderend door het huidige Zuid-Limburg. Het veroverde onder andere ook het kasteel Rimburg en vorderde krijgscontributies in de omgeving. Er was dus alle reden om in die jaren het geld te verbergen. In 1974 werd het pand, dat door mijnschade was verzakt, “rechtgezet”. Laura & Vereeniging voerde de werkzaamheden uit onder supervisie van de dienst Openbare Werken van de gemeente Eygelshoven. Het huis werd centimeter voor centimeter opgevijzeld en na ruim twee dagen stond het weer recht. In 1989 werd het monument door de gemeente gekocht. Het was een klassiek voorbeeld van Limburgse bouwkunst in vakwerkstijl.

Mocht iemand belangstelling hebben in een beschrijving van de zes gevonden munten, dan kunt u zich wenden tot de Stichting.

In mei 2020 viel de typische gevel van “dr’ Preëdigsjtool” na 389 jaar, na vele jaargetijden en gebeurtenissen te hebben doorstaan, voorgoed tegen de grond. Onder leiding van  dhr. Jos Schneiders het originele huisje gesloopt en is er een replica van “dr’ Preëdigsjtool” gerealiseerd. Deze zeer zware maatregel was nodig omdat het huisje door zwaar nalatig onderhoud zodanig beschadigt was, dat behoud niet realiseerbaar was.  

error: Content is protected !!
error: Content is protected !!