Schenkingen

Met Schenkingen word bedoeld; oud beeldmateriaal (dia’s, negatieven, 8mm film, video’s en oude foto’s) of oude voorwerpen.
Ook kunt u zulke spullen in bruikleen geven, mocht u er geen afstand van willen doen en toch delen met de stichting en de burgers van Eygelshoven.
Wij kopiëren het beeldmateriaal en zullen er zorg voor dragen dat het beeldmateriaal zo snel mogelijk aan u word terug gegeven. 
Voorwerpen die voor bijvoorbeeld een tentoonstelling mogen worden gebruikt, worden zo spoedig mogelijk na de tentoonstelling terug bezorgd.

boekenbeurs

Op 4 en 5 november is er een boekenbeurs tijdens de open dagen van 11-16 uur

Open Monumentendagen 04-05 november

In het weekend van 04 en 05 november 2017 zijn  open dagen in de Laethof.

Bezoek van de basisschool De Veldhof

Op donderdag 14 juli heeft de basisschool “De Veldhof” het mijnproject op de Laethof bezocht. 33 enthousiaste leerlingen waren zeer geïnteresseerd in het mijnverleden van Eygelshoven. Zij kregen een gevarieerd programma voorgeschoteld: korte inleiding – filmpje van de mannen van de 540 – aantal dia’s die van commentaar werden voorzien – bezoek aan de tentoonstellingsruimte – bezoek aan het “mijnplein” inclusief groepsfoto met “ozze Joep” en last but not least een historische wandeling door Eygelshoven met als afsluiting een bezoek aan het oude kerkje.

 

Foto: Hub Frings

 

De leerlingen hebben ook een eigen verhaal geschreven over de belevenissen van de dag. Het zijn prachtige verhalen en de gezamenlijke noemer van al die persoonlijke indrukken was dat zij allemaal VEEL RESPECT kunnen opbrengen voor datgene wat de KOEMPEL destijds ondergronds heeft gepresteerd.

Een verhaaltje willen we hier in zijn geheel weergeven.

“Ik vond het heel interessant, ik had niet gedacht dat het allemaal zo heftig was! De monumenten en de oude foto’s die we gezien hebben waren geweldig verrassend. En ik had niet gedacht dat de mensen het zo zwaar hadden. We hebben veel informatie over de mijnen gekregen. De mensen die alle uitleg gaven die waren ook leuk. Het was een leerzame dag. Eerst vond ik de mijnen niet zo interessant, maar nu! Echt ik wist niet dat het zo interessant kon zijn!. Het was een van de leukste dagen van mijn leven!!! Echt mooi!!. “

Luna.

Wij als mijnproject zijn dik tevreden als de leerlingen deze dag als interessant, leerrijk en fijn ervaren hebben. Het is van groot belang dat dit stukje cultureel erfgoed behouden blijft. Er is helaas toch al veel verloren gegaan.

 

Al Brull

Tijdvenster Laura

In  het kader van het jaar van de mijnen in 2015 heeft de VVV Zuid Limburg vier brochures Mijn Fiets routes, bovengronds genieten van het mijnverleden uitgebracht. Het project van de mijnfietsroutes inclusief tijdvensters is mede mogelijk gemaakt door Stichting Jaar van de Mijnen, Stichting Fonds Sociale Instellingen en Stichting Behoud Mijnhistorie.

 

In brochure route 1 wordt het Lauraterrein, dat nu een moderne woonwijk is, als bezienswaardigheid nummer 5 opgenomen. De ingang van de voormalige mijn Laura is gemarkeerd met een plaquette, een borstbeeld van een mijnwerker en een tijdvenster.

Bezoek gymclub Landgraaf

Op donderdag 30 juni bezocht een gymclub uit Landgraaf het mijnproject op de Laethof te Eygelshoven. De dames werd een uniek programma aangeboden: Welkomstwoord, koffie met vlaai, filmpje “De mannen van de 546” , daarna voor de eerste keer aangeboden “De Sjiech van de vrouw” (Zij bewaakte de drie k’s –keuken/kinderen/kerk), koelstamp met koempelschluck en aansluitend een bezoekje aan het Oude Kerkje. De dames hebben genoten. Op het “mijnplein” werd een groepsfoto gemaakt met “ozze Joep”.

Laethof als trouwlocatie

In 2009 heeft de gemeente Kerkrade de Laethof weer aangewezen als trouwlocatie en in die zin heeft het gebouw weer een belangrijke functie voor Eygelshoven gekregen.

Daarvan waren wij getuige op vrijdag 24 juni j.l. bij het huwelijk van Appie en Katrien Hoogenberg-Quaegebeur in dit historierijke gebouw. 

Lesbrief Mijnproject

De werkgroep Mijnproject heeft een lesbrief over Mijnbouw ontwikkeld Lees meer over de inhoud en doelstellingen van deze lesbrief in het artikel van de werkgroep.

error: Content is protected !!
error: Content is protected !!