Druk bezochte lezing over natuurgebieden in en om Eygelshoven

Op maandag 22 januari organiseerde de stichting ‘Eygelshoven door de eeuwen heen’ in samenwerking met Olaf Op den Kamp een druk bezochte lezing over natuurgebieden in en om Eygelshoven.

Dit naar aanleiding van zijn boek ‘Natuurlijk Kerkrade’. In de Anstelvallei ontstond het enige stuwmeer van Nederland omgeven door prachtige hellingbossen.

Tijdens de lezing ging Olaf in op de ontwikkeling van dit gebied. Na de pauze stonden de natuurgebieden in en rondom Eygelshoven centraal.

Dit omvatte onder meer de Egelzer Busj, een boscomplex bestaande uit het Loosbos, het Bergbos en het Molenbos. Door dit bos stroomt de Anselderbeek. Vroeger bevond zich hier een dierenparkje waar indrukwekkende wisenten gehouden werden. Ook het Burgemeester Booyensbos of Schouffertsbos kwamen aan de orde. Ook was er aandacht voor de bossen van de Grote boslocatie, dat bestaat pas heel kort en verdienen de naam ‘bos’ eigenlijk nog niet. Toch vormen hier het Kolverenbos en het Pambos fraaie oude gedeeltes. Het Wormdal werd teruggehaald aan de hand van oude foto´s.

In Memoriam Al Brull

Op tweede kerstdag is Al om 11.30 uur  overleden. Hij heeft nu rust en heeft nu geen pijn meer.

Wij als heemkundevereniging hebben een dierbare vriend en een gewaardeerd lid verloren.

Na zijn werkzame leven in Zeeland verhuisden Maria en Al naar Eygelshoven.

Al had een heel brede interessegebied. Het was dan ook niet vreemd dat hij spoedig in contact kwam met de heemkundevereniging  “ Eygelshoven door de eeuwen heen.”  Mede door zijn inzet werd het mijnproject “Werken tussen de schachten van de mijnen” opgezet. Hij ontwierp voor dit project een educatieve lesbrief voor basisscholen. Dit resulteerde in vele bezoeken van groepen van basisschool leerlingen uit de omgeving, tot op de dag van vandaag. Door zijn drijvende kracht is het mijnproject uitgegroeid tot een belangrijke pijler van onze vereniging.

Hieruit voortvloeiend ontstond er een historische wandeling langs bekende en deels verdwenen gebouwen van Eygelshoven. Bij deze wandeling kon hij boeiend en vol humor vertellen over zijn Eygelshoven en vooral hoe mooi de geschiedenis van Eygelshoven wel was. Als hoogtepunt van deze wandeling werd het oude kerkje bezocht. Hij beklom dan de preekstoel, zette een bonnet op zijn hoofd en declameerde uit een preek van pastoor Schijns rond het jaar 1900  in de Duitse taal, die toen gangbaar was in Eygelshoven.

Als bestuurslid nam hij de taak van penningmeester op zich, hetgeen hij deed met zeer grote accuratesse. Als er iemand betaald moest worden, die zijn rekening niet indiende, was hij er als de kippen bij om hem of haar hierop aan te spreken.  

Een drietal jaren geleden werd Al onverwacht ziek. Grote bewondering hadden wij voor de manier waarop hij met deze ziekte omging. Hij was niet iemand die zich liet hangen. Hij straalde zoveel positivisme uit.  Als hij het al had over zijn ziekte was het alsof hij het niet over zich zelf had. Tot het bittere eind maakte hij plannen. Zo had hij voor 2018 een datum gepland in oktober, waarop de uitgifte zou plaatsvinden van het boek over de bewoners van de villa “Gluck Auf”, ook wel de villa “Pierre” genoemd, gelegen aan de Torenstraat.

Dit werk had hij samen met een lid van de vereniging ter hand genomen. Helaas zal hij er in oktober niet meer bijzijn. Wij zullen zijn werk voortzetten in zijn geest.

Begin december is een aantal van onze leden, samen met Maria en Al, nog naar Wenen geweest. Al had zich hier heel erg op verheugd. Hij heeft nog met volle teugen genoten van deze trip met het nodige bier en Wiener Schnitzel, al was een “Bratwurst met Kartoffelsalat” hem liever geweest.

 

Al, wij verliezen in jou een waardige, altijd vrolijke, carnavaleske en humoristische vriend.

Wij zullen je familie steunen, waar dat nodig is.

Het ga je goed op deze voor ons zo onbekende weg. En hopelijk tot ziens.

 

Bestuur en leden van de “Stichting Eygelshoven door de eeuwen heen”

Schenkingen

Met Schenkingen word bedoeld; oud beeldmateriaal (dia’s, negatieven, 8mm film, video’s en oude foto’s) of oude voorwerpen.
Ook kunt u zulke spullen in bruikleen geven, mocht u er geen afstand van willen doen en toch delen met de stichting en de burgers van Eygelshoven.
Wij kopiëren het beeldmateriaal en zullen er zorg voor dragen dat het beeldmateriaal zo snel mogelijk aan u word terug gegeven. 
Voorwerpen die voor bijvoorbeeld een tentoonstelling mogen worden gebruikt, worden zo spoedig mogelijk na de tentoonstelling terug bezorgd.

boekenbeurs

Op 4 en 5 november is er een boekenbeurs tijdens de open dagen van 11-16 uur

Open Monumentendagen 04-05 november

In het weekend van 04 en 05 november 2017 zijn  open dagen in de Laethof.

Bezoek van de basisschool De Veldhof

Op donderdag 14 juli heeft de basisschool “De Veldhof” het mijnproject op de Laethof bezocht. 33 enthousiaste leerlingen waren zeer geïnteresseerd in het mijnverleden van Eygelshoven. Zij kregen een gevarieerd programma voorgeschoteld: korte inleiding – filmpje van de mannen van de 540 – aantal dia’s die van commentaar werden voorzien – bezoek aan de tentoonstellingsruimte – bezoek aan het “mijnplein” inclusief groepsfoto met “ozze Joep” en last but not least een historische wandeling door Eygelshoven met als afsluiting een bezoek aan het oude kerkje.

 

Foto: Hub Frings

 

De leerlingen hebben ook een eigen verhaal geschreven over de belevenissen van de dag. Het zijn prachtige verhalen en de gezamenlijke noemer van al die persoonlijke indrukken was dat zij allemaal VEEL RESPECT kunnen opbrengen voor datgene wat de KOEMPEL destijds ondergronds heeft gepresteerd.

Een verhaaltje willen we hier in zijn geheel weergeven.

“Ik vond het heel interessant, ik had niet gedacht dat het allemaal zo heftig was! De monumenten en de oude foto’s die we gezien hebben waren geweldig verrassend. En ik had niet gedacht dat de mensen het zo zwaar hadden. We hebben veel informatie over de mijnen gekregen. De mensen die alle uitleg gaven die waren ook leuk. Het was een leerzame dag. Eerst vond ik de mijnen niet zo interessant, maar nu! Echt ik wist niet dat het zo interessant kon zijn!. Het was een van de leukste dagen van mijn leven!!! Echt mooi!!. “

Luna.

Wij als mijnproject zijn dik tevreden als de leerlingen deze dag als interessant, leerrijk en fijn ervaren hebben. Het is van groot belang dat dit stukje cultureel erfgoed behouden blijft. Er is helaas toch al veel verloren gegaan.

 

Al Brull

Tijdvenster Laura

In  het kader van het jaar van de mijnen in 2015 heeft de VVV Zuid Limburg vier brochures Mijn Fiets routes, bovengronds genieten van het mijnverleden uitgebracht. Het project van de mijnfietsroutes inclusief tijdvensters is mede mogelijk gemaakt door Stichting Jaar van de Mijnen, Stichting Fonds Sociale Instellingen en Stichting Behoud Mijnhistorie.

 

In brochure route 1 wordt het Lauraterrein, dat nu een moderne woonwijk is, als bezienswaardigheid nummer 5 opgenomen. De ingang van de voormalige mijn Laura is gemarkeerd met een plaquette, een borstbeeld van een mijnwerker en een tijdvenster.

Bezoek gymclub Landgraaf

Op donderdag 30 juni bezocht een gymclub uit Landgraaf het mijnproject op de Laethof te Eygelshoven. De dames werd een uniek programma aangeboden: Welkomstwoord, koffie met vlaai, filmpje “De mannen van de 546” , daarna voor de eerste keer aangeboden “De Sjiech van de vrouw” (Zij bewaakte de drie k’s –keuken/kinderen/kerk), koelstamp met koempelschluck en aansluitend een bezoekje aan het Oude Kerkje. De dames hebben genoten. Op het “mijnplein” werd een groepsfoto gemaakt met “ozze Joep”.

Laethof als trouwlocatie

In 2009 heeft de gemeente Kerkrade de Laethof weer aangewezen als trouwlocatie en in die zin heeft het gebouw weer een belangrijke functie voor Eygelshoven gekregen.

Daarvan waren wij getuige op vrijdag 24 juni j.l. bij het huwelijk van Appie en Katrien Hoogenberg-Quaegebeur in dit historierijke gebouw. 

Lesbrief Mijnproject

De werkgroep Mijnproject heeft een lesbrief over Mijnbouw ontwikkeld Lees meer over de inhoud en doelstellingen van deze lesbrief in het artikel van de werkgroep.

error: Content is protected !!
error: Content is protected !!