Publicaties

Reeds eerder verschenen uitgaven van de stichting “Eygelshoven door de eeuwen heen”

 

Gedenkboek 850 jaar Eygelshoven.

1981, niet meer in de handel

 

Straatnamenboek Eygelshoven.

 

1988, niet meer in de handel

 

Mémoires van luitenant Henckens.

 

(2004, Nederlandse vertaling door Hub Latten, opmaak en kaarten Jos Frings)

 

Het dagboek van Leonard Henckens uit Eygelshoven, in dienst van Napoleon. In dit boek komen geen systematische beschrijvingen van veldslagen voor, maar wel tal van bijzonderheden over o.a. de Russische veldtocht en persoonlijke belevenissen, die een verrassende kijk geven op de toestanden en gebeurtenissen uit die tijd.

 

Historische wandeling door Eygelshoven

 

(2006, Jos Frings en Wiel Handels)

 

 Een geschiedenisboekje in het klein. Een wandeling langs historisch waardevolle monumenten, huizen, en overige objecten met veel beschrijvingen van hetgeen men onderweg tegenkomt, maar ook van wat helaas verloren is gegaan.

 

25 jaar Stichting “Eygelshoven door de eeuwen heen”.

 

(2006, Wiel Handels, Mike Kockelkorn, Wim Nolten)

 

Een compilatie van een 25-tal geschiedkundige en genealogische verhandelingen met betrekking tot diverse aspekten van de Eygelshovense samenleving, zoals gemeente, parochie, gebouwen, bevolking en industrie.

 

Ontzettende ontploffing

 

(2008, Jos Frings)

 

Op 15 september 1908 vond er op de mijn Laura te Eygelshoven een grote ramp plaats, waarbij zeven doden en veel gewonden waren te betreuren. Dit drama en de enorme verwoesting maakte een diepe indruk op de bewoners van het mijndorp en omgeving. Ooggetuigenverslagen en de vele berichten uit de nieuwsbladen uit die tijd zijn in dit boekje verzaameld.

 

Heiligschennende diefstal te Eygelshoven, 1935

 

(2010, Wiel Handels)

 

Een weergave van de berichtgeving in de landelijke pers over een geburtenis, die destijds een grote schok teweegbracht in het katholieke deel van Nederland. Met fraai proza werd op vaak lyrische wijze het landschap en de betrokkenheid en inzet van veel mensen beschreven.ISBN-nr. 978-90-813726-3-3

 

De Hotskoel

 

(2010, Wiel Handels)

 

De geschiedenis van woningen/boerderijen en hun bewoners, wegen/paden en landerijen in de Holzkuil, gelegen tussen Haanrade en de Vink. Aandachtspunten o.a. : De opgraving van een Romeinse villa, de ontginning van de bruinkoolvelden, oude landbouwwerktuigen en werkwijzen, veel kadastrale en genealogoische gegevens. ISBN-nr. 978-90-813726-5-7

 

Het is  niet alles goud wat er blinkt en ook geen steen der wijzen.

 

(2010, L.J.M. Houben)

 

Beschrijving van een aantal stenen, die zich in een vitrine in de Laethof bevinden en die afkomstig zijn uit de steenkoolmijnen Laura en Julia.

 

Lesbrief

 

(2011, Al Brull)

 

De lesbrief beoogt niet alleen de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen, maar ook leerlingen van het voortgezet onderwijs in de onderbouw inzicht te geven in het mijnverleden en een realistisch beeld te scheppen van die tijd. Daarin wordt aandacht geschonken aan o.s. het ontstaan van steenkool, ligging van de steenkoollagen, een mijn in actie, de schachten, functies en opleidingen, penningen, paarden ondergronds enz. Naast de lesbrief is er een vragen- en opdrachtenboekje in in ontwikkeling en een DVD met beeldondersteunend materiaal. ISBN-nr. 978-90-813726-6-4

 

Vragen en opdrachten bij de lesbrief

 

(2011, Al Brull)

 

Romeinse sporen in Eygelshoven

 

(2011, Wiel Handels)

 

De Romeinse vindplaatsen in Eygelshoven worden zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht en tevens geeft het boek enig inzicht in de omvang van de Romeinse vondsten. Ook wordt aandacht besteed aan de opzienbarende opgraving van een compleet Romeins villacomplex in de Holzkuil. Aangezien er zoveel Romeinse vondsten zijn gedaan, moet men aannemen, dat er in deze buurt ook Romeinse wegen zijn geweest. Zo wordt eveneens een mogelijk tracé van de Via Belgica tussen Heerlen en Rimburg beschreven. ISBN-nr 978-90-813726-88

error: Content is protected !!
error: Content is protected !!